Monika Hughes

Monika Hughes

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

Monika Hughes jest adwokatem w zespole TMT i własności intelektualnej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochrony konsumentów, w tym w szczególności w prawnych aspektach e-commerce oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się także szeroko rozumianym prawem Unii Europejskiej. Jej doświadczenie obejmuje m.in. analizę, opiniowanie i przygotowywanie projektów umów licencyjnych i umów sublicencji, analizę spotów reklamowych w zakresie ewentualnych naruszeń praw autorskich, jak również doradztwo prawne w obszarze szeroko rozumianych dóbr osobistych. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu oraz zajmuje się sporami domenowymi. Doradza w kwestiach zasad działania serwisów internetowych. Doradzała na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów z sektora e-commerce oraz sprzedaży na poza lokalem przedsiębiorstwa. Zajmowała się przeprowadzaniem audytów dokumentów handlowych w zakresie zgodności z polskim i europejskim prawem ochrony konsumentów oraz reprezentowała przedsiębiorców podczas debat i oficjalnych spotkań z przedstawicielami UOKiK i UKE. Opracowywała projekty dokumentów handlowych wykorzystywanych przez dystrybutorów krajowych i międzynarodowych w relacjach z konsumentami. Posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych. Jest współautorką bloga IP w sieci, poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-biznesu.